Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Sociala, zdravje, smrt: Zdravje

Kartica zdravstvenega zavarovanja, izbira osebnega splošnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika …

Darovanje organov

Za časa življenja se lahko opredelite v zvezi z darovanjem svojih organov in tkiv po smrti z vpisom v nacionalni register.

Naročanje na zdravstvene storitve

Na zdravstvene storitve se lahko naročite elektronsko, preko spleta pa lahko tudi spremljate podatke o čakalnih dobah.

Izbira osebnega splošnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika

Pri izbranem osebnem zdravniku (splošni zdravnik in ginekolog) in zobozdravniku uveljavljate pravico do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti iz ...

Izdaja potrdila o prejetih dozah

Za delavce, ki so pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, se spremlja njihova izpostavljenost. Podatki o prejetih dozah sevanja se za ...

Zdravstveno zavarovanje

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem pridobite pravico do plačila zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov v obsegu in pod pogoji, določenimi ...

Prijava zakonca, zunajzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca ali partnerja v obvezno zdravstveno zavarovanje

Zakonca, zunajzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca ali partnerja (v nadaljnjem besedilu: partner) lahko kot družinskega člana prijavite v ...

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

S prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pridobi otrok pravico do plačila zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Sprememba podatkov v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana

Za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja morajo biti vsi podatki o zavarovani osebi točni.

Odjava družinskega člana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Z odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja družinski član ne bo več zavarovan kot družinski član po vas, razen, če ne gre za odjavo s sočasno novo ...

Kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje socialno ogroženim osebam

Če imate stalno prebivališče v Sloveniji in izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, lahko na centru za socialno delo uveljavljate tudi pravico ...

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko med začasnim bivanjem v tujini uveljavljate nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v javni ...

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Kartico zdravstvenega zavarovanja pridobite ob prvi prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo nekatere zdravstvene zavarovalnice.

POVRATNE INFORMACIJE