Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendumi in politične stranke: Drugi načini glasovanja

Volivci, ki ste vpisani v volilne imenike, praviloma glasujete na volišču v kraju stalnega prebivališča. Če bi želeli glasovati drugje oz. na drug način, na primer po pošti v tujini ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (RS) v tujini, na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča, po pošti v RS, na svojem domu, kot izseljenec na volišču v RS, oddajte obvestilo za drug način glasovanja.

Na drugi način glasujejo volivci, ki ne morejo glasovati na svojem volišču.

Glasovanje po pošti - invalidi (stalno) - z e-identiteto

Po pošti lahko glasujejo invalidi. Elektronsko vlogo za glasovanje invalida po pošti lahko izpolnite s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid pošlje Državni volilni komisiji tudi v času, ko volitve ali referendumi niso razpisani oz. najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja, priložiti mora le kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica! Volivci, ki so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prvega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).«.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Glasovanje po pošti - invalidi (stalno) - brez e-identitete

Po pošti lahko glasujejo invalidi. Vlogo lahko invalidi izpolnijo in oddajo elektronsko (brez digitalnega potrdila) ali po pošti. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid pošlje Državni volilni komisiji tudi v času, ko volitve ali referendumi niso razpisani oz. najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja, priložiti mora le kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica! Volivci, ki so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prvega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).«.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Upravičenci

Na drug način lahko glasujejo:

  • volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini;
  • volivci, ki želijo glasovati v Sloveniji zunaj okraja stalnega prebivališča,
  • volivci, ki so na dan glasovanja v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo ter invalidi, katerim je bila izdana odločba pristojnega organa o priznanju statusa invalida;
  • volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci), na dan glasovanja pa bodo v Sloveniji;
  • volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati na svojem domu;
  • volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci) in želijo glasovati po pošti na referendumu.
POVRATNE INFORMACIJE