Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

vodič Rojstvo drugega otroka

Ob rojstvu otroka je potrebno opraviti določene postopke, pridobite pa tudi nekatere pravice, ki so odvisne od tega, koliko otrok imate.

Nekatere postopke morate opraviti pred rojstvom otroka, nekatere pa po rojstvu otroka.

Pridobitev otrokovih dokumentov
1

Določitev otrokovega osebnega imena

OBVEZNO
Starša izbereta osebno ime otroka sporazumno in ga prijavita katerikoli upravni enoti najpozneje v 30 dneh po rojstvu. Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka.

Ime in priimek sta vsak zase lahko sestavljena iz največ dveh besed oziroma nedeljivih celot, v nasprotnem primeru morata starša podati izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet.

2

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

OBVEZNO
Otroka prijavite v obvezno zdravstveno zavarovanje. Prijavite ga čimprej, najpozneje pa v roku 60 dni od njegovega rojstva.
3

Izbira pediatra

OBVEZNO
Otroku izberite splošnega osebnega zdravnika. Izberete ga lahko med zdravniki specialisti pediatrije ali šolske medicine.
4

Pridobitev osebne izkaznice

IZBIRNO
Za otrokovo osebno izkaznico lahko zaprosite takoj po rojstvu otroka.
5

Pridobitev potnega lista

IZBIRNO
Za otrokov potni list lahko zaprosite takoj po rojstvu otroka.
6

Pridobitev davčne številke za novorojenčka

OBVEZNO
Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmete po pošti približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu,

lahko pa ga pridobite takoj po otrokovem rojstvu na katerem koli finančnem uradu.

7

Pridobitev izpiska iz matičnega registra o rojstvu

IZBIRNO
Izpisek prejmete po rojstvu otroka na dom. Če potrebuje več izvodov izpiskov, morate za njih zaprositi sami.
Prejemki in druge pravice družine
8

Starševski dodatek

IZBIRNO
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila.
9

Očetovski dopust

IZBIRNO
Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.

Oče lahko uveljavlja očetovski dopust, če je zavarovan za starševsko varstvo.

10

Sporočanje povečanega števila družinskih članov

OBVEZNO
Prejemniki otroškega dodatka, subvencije vrtca ali državne pomoči morate Centru za socialno delo spremembo v številu družinskih članov sporočiti v osmih dneh.
11

Otroški dodatek

IZBIRNO
Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Zanj lahko zaprosite takoj po rojstvu otroka.
12

Družinski prejemki

IZBIRNO
Obstaja več vrst družinskih prejemkov, do katerih so družine lahko upravičene pod različnimi pogoji.
13

Uveljavljanje dohodninske olajšave za vzdrževane družinske člane

IZBIRNO
Otroka do 18. leta starosti lahko brez omejitev prijavite kot vzdrževanega družinskega člana.
14

Oprostitev plačila takse za gradbeno dovoljenje

IZBIRNO
Mlada družina, ki rešuje svoj stanovanski problem, je oproščena plačila upravne takse za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let (v letu, ko se vloži zahtevek) ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.

Varstvo otrok
15

Vpis otroka v vrtec

IZBIRNO
V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
16

Subvencija za znižano plačilo vrtca

IZBIRNO
Ob vpisu v otroka vrtec lahko na centru za socialno delo zaprosite za subvencijo za znižano plačilo vrtca. Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.

Opomba: Če eden od staršev nima sklenjenega delovnega razmerja in ni zavarovan za starševsko varstvo, lahko pravico do starševskega dopusta in krajšega delovnega časa zaradi starševstva koristi drugi od staršev, če ima sklenjeno delovno razmerje ali je zavarovan za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev.

Dodatna pojasnila

Otroci s posebnimi potrebami

Starši otrok s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo dodatne pravice, ki jih najdete v sklopu poglavja Osebe s posebnimi potrebami.

Pomoč ob rojstvu otroka

Nekatere občine svojim občanom ob rojstvu otroka nudijo različne vrste pomoči. Preverite, kako je s tem v vaši občini.

POVRATNE INFORMACIJE