Pravice in prejemki družine Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.

Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 50 koledarskih dni, od tega je 25 dni plačanega očetovskega dopusta in 25 dni neplačanega očetovskega dopusta.

Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

 
S to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta, lahko pa tudi do očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če ju ne uveljavlja mati.
Možni načini oddaje:
  • osebno

Uveljavljanje in trajanje očetovskega dopusta

Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 50 koledarskih dni. 25 dni očetovskega dopusta je plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 25 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Prvih 15 dni dopusta mora oče koristiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2017 pa je dodanih 10 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga oče lahko koristi po koncu starševskega dopusta najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. 25 dni, za katere so plačani prispevki za socialno varnost, oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka.

Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene po 1. 1. 2017). Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5 dni. Če pa teh 5 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v strnjenem nizu. Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo, kjer ima mati prijavljeno stalno prebivališče, po rojstvu otroka, najpozneje dan pred nastopom očetovskega dopusta.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (107):

Da

Ne

Delno