Pravice in prejemki družine Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Otroški dodatek lahko uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče.

Elektronska vloga za PONOVNO uveljavljanje pravice do OTROŠKEGA DODATKA / SUBVENCIJE VRTCA

 
Vlogo vložite samo v primeru, ko ste že prejeli odločbo za otroški dodatek oziroma subvencijo vrtca in želite pravice uveljaviti ponovno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Elektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otr.dodatek, vrtec, drž.štipendija)

 
Vlogo uporabite samo v primeru, če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Če zaprošate za katero od prej navedenih zahtevnejših pravic, morate uporabiti originalno (nepoenostavljeno) vlogo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Elektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

 
Upravičenci do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 
Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, dodatna subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosila za učence, subvencija prevozov za dijake in študente, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Uveljavljanje otroškega dodatka

Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev oziroma druga oseba za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji.


Če pravico do otroškega dodatka uveljavite v 30 dneh po rojstvu otroka, vam jo priznamo že z mesecem otrokovega rojstva. Če jo uveljavljate po tem roku, jo priznamo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Višina otroškega dodatka

Višino otroškega dodatka določimo glede na uvrstitev družine v enega od dohodkovnih razredov, ki so določeni z odstotkom povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev otroškega dodatka upoštevamo tudi premoženje vlagateljev v obliki nepremičnin, vozil, denarnih sredstev ipd.


Višina otroškega dodatka glede na povprečni mesečni dohodek na osebo:

Dohodkovni

razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo

Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v EUR)

Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18 leta (v EUR)

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1

do 185,43

114,31

125,73

137,18

114,31

125,73

137,18

2

nad 185,44 do 309,05

97,73

108,04

118,28

97,73

108,04

118,28

3

nad 309,05 do 370,86

74,48

83,25

91,98

74,48

83,25

91,98

4

nad 370,87 do 432,67

58,75

67,03

75,47

58,75

67,03

75,47

5

nad 432,68 do 545,98

48,04

56,06

64,03

48,04

56,06

64,03

6a

nad 545,99 do 576,90

30,44

38,10

45,71

30,44

38,10

45,71

6b

nad 579,91 do 659,30

30,44

38,10

45,71

43,44

51,10

71,17

7 nad 659,31 do 844,73 22,83 30,44 38,10 28,83 36,44 49,65
8 nad 844,74 do 1.019,86 19,88 27,50 35,11 22,88 30,50 39,89

Pravico do otroškega dodatka priznamo za dobo največ enega leta. Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji zanjo. Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka.

OPOMBA: Do otroškega dodatka v 7. in 8. dohodkovnem razredu so upravičenci upravičeni od 1.1.2018 dalje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (111):

Da

Ne

Delno