Aktivnost Zaprosite za pomoč občine ob rojstvu otroka

Pomoč občine ob rojstvu otroka je pravica, ki jo nekatere lokalne skupnosti ponujajo svojim občanom na podlagi občinskih predpisov, zato to ni zakonska obveza.

Pomoč ob rojstvu otroka lahko dobita starša rojenega otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije, če ima stalno prebivališče v občini, v kateri vlaga vlogo ter če zaprošena občina nudi tovrstno pomoč ob rojstvu otroka. Pri enostarševskih družinah lahko pravico do pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavlja tudi oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.

Vloga za pomoč ob rojstvu otroka

 
Vlogo za pomoč ob rojstvu otroka lahko oddate po rojstvu otroka v obdobju, ki ga določa posamezna lokalna skupnost.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Lokalna skupnost na svojem območju lahko nudi pomoč ob rojstvu otroka na podlagi občinskega predpisa, če ga ima sprejetega.

PRAVNA PODLAGA

PRISTOJNI ORGAN

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.