Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE, GOZD, KMETIJA: Prodaja kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo mora ponudbo za prodajo predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži.

Lastnik sicer razpolaga s svojo nepremičnino, vendar mora pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije upoštevati postopek prodaje teh zemljišč, ki ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. Zemljišča, ki so naprodaj, so objavljena na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Če prodajalec prodaja kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo skupaj z objekti ali stavbnim zemljiščem, mora navesti njihovo ceno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Ponudba mora vsebovati:


  • podatke o prodajalcu: osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež,
  • podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina),
  • ceno in
  • morebitne druge pogoje.


Upravna enota, na območju katere kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu eUprave. Ponudba mora biti objavljena na oglasni deski in na državnem portalu eUprave 30 dni. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote. Če v tem času nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.

POVRATNE INFORMACIJE