Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE, GOZD, KMETIJA: Prodaja kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora ponudbo za prodajo predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži. Če se kmetijsko zemljišče ali gozd nahaja na območju, kjer ima po veljavni zakonodaji (npr. Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o urejanju prostora) predkupno pravico država ali občina, mora lastnik o nameravani prodaji obvestiti imetnika predkupne pravice.

Lastnik sicer prosto razpolaga s svojo nepremičnino, vendar mora pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije upoštevati postopek prodaje teh zemljišč, kot ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih, razen če gre za območje, kjer ima predkupno pravico država ali občina. V slednjih primerih mora upoštevati postopek, kot ga določa področni zakon (npr. Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o urejanju prostora). Zemljišča, za katera imetnik predkupne pravice uveljavlja predkupno pravico, se ne prodajajo po postopku, kot ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih, zato objava ponudbe na oglasni deski upravne enote in na državnem portalu eUprava ni potrebna.
Zemljišča, ki so naprodaj, so objavljena na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Če prodajalec prodaja kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo skupaj z objekti ali stavbnim zemljiščem, mora navesti njihovo ceno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Ponudba mora vsebovati:


  • podatke o prodajalcu: osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež,
  • podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina),
  • ceno in
  • morebitne druge pogoje.


Če je kmetijsko zemljišče, ki se prodaja v zakupu, mora ponudba vsebovati tudi navedbo, da je kmetijsko zemljišče v zakupu in datum izteka zakupne pogodbe.

Upravna enota, na območju katere kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu eUprave. Ponudba mora biti objavljena na oglasni deski in na državnem portalu eUprave 15 dni. Rok za sprejem ponudbe je 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote. Če v tem času nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.

POVRATNE INFORMACIJE