Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE, GOZD, KMETIJA: Nakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Nakup kmetijskega zemljišča je možen le s predhodno objavo prodaje kmetijskega zemljišča na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.

Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, poda vlogo za odobritev pravnega posla na upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del.

Vloga za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, gozdom ali kmetijo

Posameznik, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži vlogo za odobritev pravnega posla na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v tridesetih (30) dneh po preteku roka za sprejem ponudbe.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Posameznik, ki želi kupiti kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ki je naprodaj, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje upravni enoti ali neposredno vloži na upravni enoti. Upravna enota po preteku roka (15 dni) za sprejem ponudbe obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca o tem, kdo je ponudbo sprejel v roku.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga, da odobritev pravnega posla ni potrebna

Z vlogo na upravni enoti zaprosite za izdajo odločbe, da odobritev pravnega posla ni potrebna. Primeri, v katerih odobritev pravnega posla ni potrebna, se nahajajo v priloženi datoteki. O tem, ali odobritev pravnega posla ni potrebna, upravna enota izda odločbo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Postopek nakupa kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije:

1. Vsakdo, ki želi kupiti kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ki je naprodaj, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe. Izjavo pošlje priporočeno upravni enoti ali osebno vloži na upravni enoti. Upravna enota po preteku roka za sprejem (15 dni) obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca priporočeno s povratnico o tem, kdo je sprejel ponudbo v roku.

2. Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži vlogo za odobritev pravnega posla na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga se vloži najpozneje v tridesetih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe. Vlogi je treba priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni bila sklenjena v pisni obliki.

Upravna enota pridobitve kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije ne odobri:

– če promet ni potekal po postopku in na način, ki ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih,
– če ni upoštevan prednostni vrstni red predkupnih upravičencev po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.

POVRATNE INFORMACIJE