Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE, GOZD, KMETIJA: Nakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Nakup kmetijskega zemljišča je možen le s predhodno objavo prodaje kmetijskega zemljišča na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.

Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, poda vlogo za odobritev pravnega posla na upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del.

Vloga za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, gozdom ali kmetijo

Posameznik, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži vlogo za odobritev pravnega posla na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v tridesetih (30) dneh po preteku roka za sprejem ponudbe.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Posameznik, ki želi kupiti kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ki je naprodaj, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno upravni enoti ali neposredno vloži na upravni enoti. Upravna enota po preteku roka (15 dni) za sprejem ponudbe obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca priporočeno s povratnico o tem, kdo je ponudbo sprejel v roku.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga, da odobritev pravnega posla ni potrebna

Z vlogo na upravni enoti zaprosite za izdajo odločbe, da odobritev pravnega posla ni potrebna. Primeri, v katerih odobritev pravnega posla ni potrebna, se nahajajo v priloženi datoteki. O tem, ali odobritev pravnega posla ni potrebna, upravna enota izda odločbo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Postopek nakupa kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije:

1. Vsakdo, ki želi kupiti kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ki je naprodaj, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe. Izjavo pošlje priporočeno upravni enoti ali osebno vloži na upravni enoti. Upravna enota po preteku roka za sprejem (15 dni) obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca priporočeno s povratnico o tem, kdo je sprejel ponudbo v roku.

2. Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži vlogo za odobritev pravnega posla na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga se vloži najpozneje v tridesetih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe. Vlogi je treba priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni bila sklenjena v pisni obliki.

Upravna enota pridobitve kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije ne odobri:

– če promet ni potekal po postopku in na način, ki ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih,
– če ni upoštevan prednostni vrstni red predkupnih upravičencev po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.

POVRATNE INFORMACIJE