Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kdo lahko uveljavlja predkupno pravico pri nakupu kmetijskega zemljišča ali kmetije?
Predkupno pravico pri nakupu kmetijskega zemljišča ali kmetije lahko uveljavljajo predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:

1. solastnik;
2. upravičenec iz 25.a člena Zakona o kmetijskih zemljiščih;
3. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
4. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
5. drug kmet;
6. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
7. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.


Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, predkupno pravico določi po naslednjem vrstnem redu:
1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
3. kmet, ki ga določi prodajalec.

Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na predpisan način.
POVRATNE INFORMACIJE