Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Zanima me, če se lahko 5000 m2 velik gozd deli in proda le 100 m2?
Skladno z Zakonom o gozdovih se zemljiške parcele, ki so gozd in so manjše od 5 hektarjev, lahko deli samo, če:
- ni v prostorskih aktih na taki zemljiški parceli ali njenem delu določena namenska raba gozda, ali
- je to potrebno zaradi gradnje javne infrastrukture, ali
- so v solastnini z Republiko Slovenijo ali lokalno skupnostjo.

POVRATNE INFORMACIJE