Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kako na šolah z omejitvijo vpisa poteka izbirni postopek?
Če je na nekem izobraževalnem programu prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, šola na tem programu uvede omejitev vpisa. Na šolah z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

Izbirni postopek poteka v dveh krogih. V prvem krogu šola vpiše kandidate, ki se na podlagi doseženih točk razvrstijo na prvih 90% razpisanih mest. Tisti, ki v prvem krogu še niso sprejeti na želeni program, izpolnijo prijavnico za sodelovanje v drugem krogu, v njej pa po vrstnem redu nanizajo šole oziroma programe, kamor bi se želeli vpisati. Računalniška aplikacija nato kandidate razvrsti glede na njihove točke in šole, kamor bi se želeli vpisati.

Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji slučajno razvrsti več kandidatov z istim številom točk, izbiro med njimi opravimo na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine in italijanščine) in matematike.
POVRATNE INFORMACIJE