Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Srednja šola: Prilagoditev šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi in dijaku zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov. Za pridobitev pravice dijak zaprosi na šoli, kjer ima status dijaka in opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu. Priloga sklepa o pridobitvi statusa je osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku.

Če šola strokovno oceni, da bo osebni izobraževalni načrt prispeval k dijakovemu uspešnješemu delu lahko prilagodi šolske obveznosti:

  1. nadarjenemu dijaku,
  2. dijaku perspektivnemu športniku,
  3. dijaku vrhunskemu športniku,
  4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
  5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
  6. dijaku, ki prihaja iz tuje države,
  7. v drugih utemeljenih primerih,
  8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti

Ob pozitivni rešitvi se pripravi osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

O pridobitvi pravice do prilagoditve odloči ravnatelj najkasneje v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge. Status velja največ za eno šolsko leto.


Prilagajanje šolskih obveznosti dijaka se uredi z osebnim izobraževalnim načrtom, ki določi pravice in obveznosti dijaka in šole, obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, in obvezne prisotnosti pri pouku, razloge za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti ter druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

POVRATNE INFORMACIJE