Promet in prometna infrastruktura Cestni promet

Kdo in kako lahko pridobi dovoljenje za zaporo državne ceste, dovoljenje za izvedbo izrednega prevoza po javnih cestah …

Registracija vozila

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku vozila in registrski oznaki v evidenco registriranih vozil.

Subvencionirana vozovnica

Dijaki in študenti ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je vaše prebivališče najmanj 2 km oddaljeno od ...

Zapora državne ceste

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne ceste potrebujete, kadar vaš poseg vpliva na varnost prometa na cesti.

Izredni prevoz po javnih cestah

Za prevoz velikega nedeljivega vozila ali nedeljivega tovora po javnih cestah, potrebujete dovoljenje za izredni prevoz.

POVRATNE INFORMACIJE