Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Visoka in srednja šola: Subvencionirana vozovnica

Dijaki in študenti ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je vaše prebivališče najmanj 2 kilometra oddaljeno od kraja izobraževanja.
Vloga za novo šolsko/študijsko leto bo odobrena, v kolikor imate v evidencah srednjega, višjega in visokega šolstva že urejen status za leto 2023/2024.


Upravičenci lahko pridobite subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu.

Na eUpravi upravičenci oddate vlogo za subvencionirano vozovnico na podlagi katere prejmete odločbo za nakup vozovnice. Subvencionirano vozovnico za izbrano obdobje (mesečna, letna) kupite v spletni prodaji prevoznikov IJPP ali na prodajnih mestih.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za dijake in študente

Vlogo izpolnite vsi, ki prvič zaprošate za subvencionirano vozovnico ali želite podaljšati vlogo iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za spremembo subvencionirane vozovnice za dijake in študente

Obstoječo vlogo za novo šolsko leto spremenite, če se med letom spremeni naslov, vaš status ali vrsta obstoječe vozovnice.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za preklic subvencionirane vozovnice za dijake in študente

Dijaki in študenti lahko obstoječo vlogo za tekoče šolsko oziroma študijsko leto prekličete, če subvencionirane vozovnice ne potrebujete več.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

1. Kdo je upravičen do subvencionirane vozovnice za dijake in študente?


Do subvencionirane vozovnice ste upravičeni vsi, ki imate bivališče najmanj 2 kilometra oddaljeno od kraja izobraževanja, v Republiki Sloveniji ali tujini niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti ali niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ali niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda in se izobražujete po veljavnih izobraževalnih in študijskih programih in iz evidenc ministrstva, pristojnega za izobraževanje, izhaja, da imate status:

  • učenca, vzporedno vpisanega v strokovni del srednješolskega izobraževalnega programa,
  • dijaka, skladno s predpisi, ki urejajo srednješolsko izobraževanje,
  • osebe, ki se izredno izobražuje po programu poklicnega, strokovnega in splošnega srednješolskega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela,
  • študenta.


Registrirani športniki, ki ste upravičenci do subvencionirane vozovnice, imate ne glede na razdaljo med krajem bivališča in krajem izobraževanja, pravico do brezplačne vozovnice za območje Slovenije, če že imate subvencionirano vozovnico od kraja bivališča do kraja izobraževanja, oziroma pravico do nakupa subvencionirane vozovnice pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse ostale upravičence.

Upravičenci do subvencionirane vozovnice, ki se izobražujete v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter nimate pravice do prilagojenega prevoza oseb s posebnimi potrebami, imate pravico do subvencije prevoza v obliki prevoza za lastne potrebe ali posebnega linijskega prevoza, organiziranega v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v katerem se izobražujete.


Težje in težko gibalno ovirani študenti, ki ste upravičenci do subvencionirane vozovnice, imate pravico do brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega prilagojenega prevoza od kraja bivališča do kraja izobraževanja in nazaj.Pogoj oddaljenosti 2 kilometra je določen z razdaljo med naslovom bivanja in naslovom izobraževanja.


VRSTE VLOG ZA SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE


Vloga za mesečno vozovnico

Mesečna vozovnica omogoča neomejeno število voženj na območju Slovenije.Vloga za vozovnico za 10 voženj na mesec

Vozovnica za 10 voženj na mesec omogoča 10 voženj na relaciji, za katero je izdana.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Za dijake se prevozi subvencionirajo v obdobju od 1. septembra do 31. avgusta tekočega šolskega leta.

Za študente se prevozi subvencionirajo od 1. oktobra do 30. septembra tekočega študijskega leta.

Za udeležence izobraževanja odraslih se prevozi subvencionirajo od 1. septembra do 31. avgusta tekočega šolskega leta oziroma od 1. okrobra do 30. septembra tekočega študijskega leta.

POVRATNE INFORMACIJE