Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

cestni promet: Izredni prevoz po javnih cestah

Za prevoz velikega nedeljivega vozila ali nedeljivega tovora po javnih cestah, potrebujete dovoljenje za izredni prevoz.

Z dovoljenjem za izredni prevoz izdajatelj določi posebne pogoje prevoza, da bi zagotovil varnost udeležencev v cestnem prometu, varstvo javne cestne infrastrukture in pretočnost prometa, z njim pa tudi odmeri povračilo za izredne cestne prevoze.

Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah

Za izredne prevoze po javnih cestah ali za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah potrebujete dovoljenje upravljalca ceste.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Izredni prevoz je prevoz z vozilom (motorno vozilo) ali skupino vozil (motorno vozilo s polpriklopnim vozilom ali motorno vozilo s priklopnim vozilom), ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (dolžino, širino, višino).

Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali s tovorom v mejah s predpisi dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, a presega omejitev kateregakoli od teh elementov, ki je na cesti ali delu ceste odrejen s prometnim znakom.


Izredni prevoz smete opraviti na podlagi dovoljenja, ki ga lahko pridobite, kadar vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi, ali če bi prevoz z drugimi prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne poti za prevoz po cesti.


Vozilo sme samo ali s tovorom presegati s predpisom dovoljeno ali s prometnim znakom na cesti odrejeno osno obremenitev, skupno maso ali mere le v obsegu in pod pogoji, ki jih določa dovoljenje za izredni prevoz.

Opravljanje izrednega prevoza brez dovoljenja je prepovedano.


Kategorije izrednih prevozov


  • Izredni prevoz I. kategorije:

je prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom ne presega 44 ton skupne mase, 3 m širine, 4,2 m višine, dolžine za več kot 25% od največje dovoljene s predpisi ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ter osnih obremenitev, dovoljenih s predpisi ali odrejenih s prometnimi znaki.


  • Izredni prevoz II. kategorije:

je prevoz z vozilom, ki ima samo ali skupaj s tovorom naslednje vrednosti skupne mase, dimenzij ali osnih obremenitev: nad 44 ton do največ 60 ton skupne mase, nad 3 m do največ 3,5 m širine, nad 4,2 m do največ 4,5 m višine, ki presega dolžino za 25% do največ 40% od največje dovoljene s predpisi ali odrejene na cesti s prometnimi znaki, in ki presega osne obremenitve za največ 20% od največjih dovoljenih s predpisi ali odrejenih na cesti s prometnimi znaki.


  • Izredni prevoz III. kategorije:

je prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom presega zgornje meje skupne mase, dimenzij ali osnih obremenitev, določene za izredni prevoz II. kategorije.


  • Izredni prevoz IV. kategorije:

je prevoz z delovnim vozilom brez tovora, registriranim za udeležbo v prometu, katerega skupna masa presega s predpisi dovoljeno skupno maso in ne presega 60 ton oziroma so zaradi skupne mase presežene dovoljene osne obremenitve. V to kategorijo sodijo tudi delovna vozila brez tovora, katerih dimenzije presegajo s predpisi dovoljene mere.


  • Izredni prevoz V. kategorije:

je prevoz z delovnim strojem, vleka zamenljivega vlečenega stroja ali traktorskega priključka brez tovora, kadar to vozilo presega s predpisi dovoljene dimenzije in osne obremenitve, vendar ne presega dovoljene skupne mase.Vrste dovoljenj za izredni prevoz


  • Dovoljenje s krajšim obdobjem veljavnosti (do 30 dni):

Pridobite si lahko dovoljenje za izredni prevoz za vsak posamični izredni prevoz z veljavnostjo največ 30 dni od dneva izdaje dovoljenja.

Pridobite si lahko tudi eno dovoljenje za izredni prevoz z več vozili v primeru, da gre za sočasni prevoz enakih tovorov z enakimi vozili po isti prevozni poti.


  • Dovoljenje z daljšim obdobjem veljavnosti (do 12 mesecev):

Pridobite si lahko dovoljenje za izredne prevoze za obdobje od najmanj enega do največ dvanajst mesecev:

- za več izrednih prevozov ali

- za izredne prevoze, ki se opravljajo z več vozili.


Takšno dovoljenje si lahko pridobite za opravljanje:

- več izrednih prevozov I. kategorije ali za izredni prevoz I. kategorije za več vozil na vseh javnih cestah. Takšno dovoljenje ne velja za opravljanje izrednih prevozov po cestah, delih cest in preko cestnih objektov, na katerih je prepovedan promet tovornih vozil ali na katerih izredni prevoz presega osno obremenitev, skupno maso, skupno širino, skupno dolžino ali skupno višino, ki je označena s prometnim znakom na cesti ali preko premostitvenih objektov in po odsekih cest, preko katerih izredni prevoz ni dovoljen;

- več izrednih prevozov II. kategorije ali za izredni prevoz II. kategorije za več vozil na eni ali več prevoznih poteh;

- več izrednih prevozov III. kategorije na eni ali več prevoznih poteh, kadar vozilo v izrednem prevozu samo ali skupaj s tovorom ne presega 44 ton skupne mase, 4,5 m višine, 25 m dolžine, 4,5 m širine in ne presega predpisanih osnih obremenitev;

- več izrednih prevozov IV. kategorije na eni ali več prevoznih poteh;

- več izrednih prevozov V. kategorije na eni ali več prevoznih poteh, kadar skupna masa vozila ne presega 60 ton in osne obremenitve vozila ne presegajo predpisanih osnih obremenitev.

Pri takšnih dovoljenjih se mora imetnik dovoljenja pred začetkom vsakega prevoza prepričati, če je izvedba izrednega prevoza v skladu z izdanim dovoljenjem mogoča na celotni prevozni poti. Pri izvajanju izrednega prevoza se morajo ne glede na izdano dovoljenje upoštevati vse omejitve prometa, ki so nastopile po izdaji dovoljenja in so označene s prometnimi znaki.

POVRATNE INFORMACIJE