Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kakšna je predpisana vsebina prevoznega načrta?
Prevozni načrt mora vsebovati:

• informacije o prevozni poti z navedbo cest, po katerih naj bi izredni prevoz potekal, ter vseh parkirišč in drugih prometnih površin ob prevozni poti, ki so primere za ustavljanje izrednega prevoza,
• časovni potek prevoza z navedbo predvidenih postankov na parkiriščih ali drugih prometnih površinah ob prevozni poti,
• opis lokacij in predviden čas posebnega manevriranja z vozilom ali manipuliranja s tovorom,
• opis predvidenih posebnih ukrepov pri izvajanju izrednega prevoza (delna ali popolna zapora ceste zaradi izrednega prevoza s predvidenim časom njenega trajanja, predvideni posegi v naprave in napeljave v zračnem prostoru nad voziščem ceste ipd.),
• način urejanja prometa, če bo ta moten zaradi izrednega prevoza (izmenično odvijanje cestnega prometa, usmerjano s pomočjo semaforjev ali ročno, preusmeritev prometa na obvozne ceste ipd.).
POVRATNE INFORMACIJE