Nepremičnine in okolje

Kje pridobim gradbeno dovoljenje, kdaj sem upravičen do neprofitnega stanovanja, kako uredim meje parcele …

Zemljišča, parcele

Evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster, ureditev meje parcele, prijava nove izmere parcele, ugotavljanje urejenosti mej ...

Infrastruktura

Kako do soglasja za izvajanje del v območju državne ceste, gradnja ali obnova objekta ob državni cesti …

Nepremičnine, stavbe

Gradbeno dovoljenje, vpis stavbe v kataster stavb, hišna številka, vpis v zemljiško knjigo...

Geodetski podatki

Naročilo digitalnih geodetskih podatkov, uskladitev podatkov v katastru, vpogled v geodetske podatke …