Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje

Kje pridobim gradbeno dovoljenje, kdaj sem upravičen do neprofitnega stanovanja, kako uredim meje parcele …

Zemljišča, parcele

Evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster, ureditev meje parcele, prijava nove izmere parcele, ugotavljanje urejenosti mej ...

Infrastruktura

Kako do soglasja za izvajanje del v območju državne ceste, gradnja ali obnova objekta ob državni cesti …

Nepremičnine, stavbe

Gradbeno dovoljenje, vpis stavbe v kataster stavb, hišna številka, vpis v zemljiško knjigo...

Geodetski podatki

Naročilo digitalnih geodetskih podatkov, uskladitev podatkov v katastru, vpogled v geodetske podatke …