Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijska gospodarstva: Izbris iz registra kmetijskih gospodarstev

Ob prenehanju kmetijske dejavnosti kmetijska gospodarstva izbrišemo iz registra kmetijskih gospodarstev.

Če na kmetijskem gospodarstvu ne boste več opravljali kmetijske dejavnosti, morate nosilci ali vaši pravni nasledniki podati vlogo za izbris iz registra kmetijskih gospodarstev.

Vloga za izbris kmetijskega gospodarstva

Kmetijska gospodarstva, na katerih se kmetijska dejavnost več ne opravlja, se iz registra kmetijskih gospodarstev izbrišejo. Predpogoj za izbris je, da kmetijsko gospodarstvo ni vpisano v nobeno od obveznih zbirk podatkov in nima pripisanih zemljišč in rejnih živali.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Izbris kmetijskih gospodarstev iz registra kmetijskih gospodarstev (RKG) izvedemo na predlog nosilcev, pravnih naslednikov nosilcev ali po uradni dolžnosti.


Po uradni dolžnosti kmetijsko gospodarstvo izbrišemo iz RKG, če je poslovni subjekt, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, izbrisan iz poslovnega registra Slovenije.


Kmetijska gospodarstva izbrišemo iz RKG tudi če so izpolnjeni vsi od naslednjih pogojev:

  • na kmetijskem gospodarstvu ne opravljate kmetijske dejavnosti,
  • nimate pripisanih zemljišč in živali,
  • zadnjih pet let niste spremenili podatkov o kmetijskem gospodarstvu v RKG in v ostalih obveznih zbirkah ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
  • za kmetijsko gospodarstvo niste oddali zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.


POVRATNE INFORMACIJE