Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijska gospodarstva: Sprememba podatkov o zemljiščih kmetijskega gospodarstva

V register kmetijskih gospodarstev morate javiti spremembe podatkov o zemljiščih kmetijskega gospodarstva.

Nosilci kmetijskih gospodarstev morate v roku 30 dni v register kmetijskih gospodarstev javiti vsako spremembo podatkov o zemljiščih kmetijskega gospodarstva.

Vloga za vpis spremembe podatkov o GERK in KRZ kmetijskega gospodarstva

Vloga je namenjena javljanju sprememb o zemljiščih kmetijskega gospodarstva.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za prenos GERK oz. KRZ

Vlogo za prenos grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK-ov) oz. krajinskih značilnosti (KRZ) oddate v primeru prenosa uporabe celih GERK-ov iz enega kmetijskega gospodarstva na drugo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o planini oziroma skupnem pašniku v register kmetijskih gospodarstev

Vlogo s podatki o planini oziroma skupnem pašniku se uporablja ob prvem vpisu kmetijskega gospodarstva s planino oziroma skupnim pašnikom v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in za javljanje sprememb na planini oziroma skupnem pašniku v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o hmeljišču

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo hmeljišča in za javljanje sprememb o hmeljišču, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o vinogradu

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo vinogradi in za javljanje sprememb o vinogradu, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o intenzivnem sadovnjaku

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo intenzivni sadovnjaki in za javljanje sprememb o intenzivnem sadovnjaku, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o ekstenzivnem sadovnjaku

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo ekstenzivni sadovnjaki in za javljanje sprememb o ekstenzivnem sadovnjaku, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o oljčniku

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdeluje oljčnik in za javljanje sprememb o oljčniku, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

V register kmetijskih gospodarstev morate javiti naslednje spremembe grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK) in grafičnih enot krajinskih značilnosti (KRZ):

 • vpis novega GERK oz. KRZ,
 • izbris GERK oz. KRZ,
 • spremembo površine GERK oz. KRZ,
 • spremembo vrste rabe GERK oz. KRZ,
 • spremembe podatkov o trajnih nasadih in sadilnem materialu za hmeljišča, vinograde, intenzivne in ekstenzivne sadovnjake, oljčnike ipd.

Spremembo podatkov o zemljiščih sporočite, kadar:

 • pridobite novo zemljišče,
 • spremenite vrsto rabe zemljišč (primer: travnik preorjete v njivo),
 • zemljišča začasno ne uporabljate v kmetijske namene (primer: del travnika v obdobju, ki je daljše od 30 dni, uporabljate za skladiščenje bal) ali
 • zasaditev novih rastlin v trajni nasad.
POVRATNE INFORMACIJE