Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pravice in prejemki družine: Materinski dopust

Materinski dopust je namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem.

Materinski dopust se praviloma prične 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja 105 dni. Po materinskem dopustu nastopi starševski dopust, ki traja nadaljnjih 260 dni.

Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Uveljavljanje in trajanje materinskega dopusta

Materinski dopust traja 105 dni. Mati nastopi materinski dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog.


Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.


Največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na vašem centru za socialno delo, kjer vas bodo seznanili z nadaljnjimi postopki in pravicami.


Če ste zaposleni, morate svojega delodajalca pisno obvestiti o nastopu materinskega dopusta vsaj 30 dni pred nastopom dopusta. Če delodajalca niste obvestili do rojstva otroka, morate to storiti v treh dneh po rojstvu oziroma mora to storiti vaš sorodnik.


Če na dan poroda še niste nastopili materinskega dopusta, se ta samodejno začne z dnem rojstva otroka, neizrabljenega dela pa ne morete izrabiti po otrokovem rojstvu.


Materinski dopust uveljavljate na centru za socialno delo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Pri tem morate biti pozorni, da se:

  • največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na vašem centru za socialno delo, kjer vas bodo seznanili z vsemi nadaljnjimi postopki in pravicami v zvezi z zavarovanjem za starševsko varstvo,
  • najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom materinskega dopusta o tem obvestite vašega delodajalca,
  • če rodite otroka, preden ste o izrabi materinskega dopusta obvestili delodajalca, je to treba storiti v treh dneh po rojstvu otroka, razen če vam zdravstveno stanje tega ne dopušča; v tem primeru naj obvesti delodajalca kateri od vaših sorodnikov oziroma zaprosite za pomoč zdravstveno službo,
  • če kot bodoča mati sklepate delovno razmerje 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, morate delodajalca obvestiti o nastopu materinskega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.

POVRATNE INFORMACIJE