Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravice in prejemki družine: Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev oziroma druga oseba za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji.

Elektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija)

Vlogo uporabite samo v primeru, če PRVIČ zaprošate za osnovne pravice in če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Vloge za PODALJŠEVANJE osnovnih pravic (otroški dodatek, vrtec, državna štipendija) se od 1.12.2018 dalje NE VLAGAJO VEČ, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Elektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Upravičenci do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Uveljavljanje otroškega dodatka

Če pravico do otroškega dodatka uveljavite v 30 dneh po rojstvu otroka, vam jo priznamo že z mesecem otrokovega rojstva. Če jo uveljavljate po tem roku, jo priznamo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Vloge za podaljševanje pravice do otroškega dodatka se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo več, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločijo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta, preneha pa s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji.

Višina otroškega dodatka

Višino otroškega dodatka določimo glede na uvrstitev družine v enega od dohodkovnih razredov, ki so določeni v nominalnih zneskih. Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev otroškega dodatka upoštevamo tudi premoženje vlagateljev v obliki nepremičnin, vozil, denarnih sredstev ipd.


Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta


Pravico do otroškega dodatka priznamo za dobo največ enega leta. Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji zanjo.


Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

Za otroke, ki živijo v enostarševski družini, se upošteva 30 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka. Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.

Kadar obstaja velika verjetnost, da družina otroškega dodatka ne bo namenila za namene in bo zato ogrožena socialnoekonomska varnost otroka, lahko center za socialno delo odloči, da se otroški dodatek ne izplača v denarju, pač pa v obliki dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno.

Uporabne povezave

POVRATNE INFORMACIJE