Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaElektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija)

Vlogo uporabite samo v primeru, če PRVIČ zaprošate za osnovne pravice in če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Vloge za PODALJŠEVANJE osnovnih pravic (otroški dodatek, vrtec, državna štipendija) se od 1.12.2018 dalje NE VLAGAJO VEČ, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Navodila

Po prijavi z e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Poleg tega mora vlagatelj:

  • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa),
  • navesti podatke povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci),
  • označiti, za katere pravice prosi, - glede na zaprošene pravice izpolniti dodatne podatke.

V vlogi morate:

  • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa),
  • navesti podatke povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci),
  • označiti, za katere pravice prosite,
  • glede na zaprošene pravice izpolnite dodatne podatke.

Vlogi je možno elektronsko priložiti tudi ostale podatke in dokazila o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc.

 

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

Vlagatelj mora vlogo elektronsko podpisati z veljavnim digitalnim potrdilom in ga elektronsko oddati na tisti center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja. Seznam centrov se nahaja v prilogi.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE