Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vrtci in varovanje otrok: Vpis otroka v vrtec

V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Otroke lahko v vrtec vpišete kadarkoli med letom, če je na voljo še kaj prostih mest, sicer pa vrtci najmanj enkrat letno objavijo javni razpis za vpis novincev v naslednje šolsko leto.

Vpis otroka v vrtec

Starši vpisujejo otroka v vrtcu, kjer dobijo tudi prijavnico.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Izbira vrtca in odločanje o vpisu

Starši pri izbiri vrtca niste vezani na vrtce v občini stalnega oziroma začasnega bivališča, ampak lahko izberete vrtec v katerikoli občini. Občina stalnega prebivališča je dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev ne glede na to, v kateri javni ali zasebni vrtec s koncesijo je otrok vključen.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija. Prednost pri vpisu imajo otroci s posebnimi potrebami in otroci iz socialno ogroženih družin s potrdilom pristojnega centra za socialno delo. Občina lahko da prednost tudi staršem, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno na njenem območju.

Obveščanje o vpisu in sprejem otroka

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve in pogojih za sprejem otroka, starši pa z vrtcem sklenejo pogodbo o medsebojnih pravicah in dolžnostih. Ob sprejemu v vrtec morajo starši predložiti tudi potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

POVRATNE INFORMACIJE