Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vojni veterani in vojni invalidi: Pravice žrtev vojnega nasilja

Pravice imajo žrtve vojnega nasilja, kot tudi družinski člani osebe, ki je izgubila življenje, umrla ali je bila pogrešana v okoliščinah vojne.

Državljan Republike Slovenije, ki je bil v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljen nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev in tudi državljan Republike Slovenije, ki je bil kot civilna oseba izpostavljen nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije ter enote zaveznikov proti fašistične oziroma protinacistične koalicije, lahko uveljavi status žrtve vojnega nasilja.

Zahteva za priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja

S to vlogo lahko uveljavljate priznanje statusa žrtve vojnega nasilja.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - otroka

S to vlogo lahko uveljavljate status žrtve vojnega nasilja kot otrok, če ste kot otrok v času vojne izgubili starša zaradi delovanja vojaških sil.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za priznanje pravice do doživljenjske mesečne rente

Če imate priznan status žrtve vojnega nasilja, lahko s to vlogo uveljavljate pravico do doživljenjske mesečne rente.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva

Če imate priznan status žrtve vojnega nasilja, lahko s to vlogo uveljavljate pravico do zdravstvenega varstva.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Oseba s statusom žrtve vojnega nasilja lahko pridobi pravico;

 • do zdravstvenega varstva,
 • do priznanja pokojninske dobe,
 • do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji,
 • do vojne odškodnine po posebnem zakonu,
 • do doživljenjske mesečne rente,
 • prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja.

Oseba s statusom žrtve vojnega nasilja - otrok starša, ki je izgubil življenje, umrl ali je bil pogrešana v okoliščinah za priznanje statusa, pa pridobi pravico do vojne odškodnine po posebnem zakonu.

Status in pravice žrtve vojnega nasilja lahko uveljavi:

 • oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske okupacijske sile od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 zaradi političnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselile, poslale v taborišče, zapor, na prisilno delo, internacijo,
 • oseba, ki je pobegnila pred vojnim nasiljem ali je bila nasilno odvzeta staršem oziroma je bila kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6. 4. 1941 do 17. 4. 1941 ali kot bivši italijanski vojak po kapitulaciji Italije odpeljana v ujetništvo,
 • otrok, katerega starš je bil ubit kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6. 4. 1941 do 17. 4. 1941 ali je padel, umrl ali je bil pogrešan zaradi sodelovanja z NOB Slovenije, bil ubit kot talec ali je umrl ali bil pogrešan v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja,
 • oseba, ki je bila z aktom okupacijskih oblasti prisilno mobilizirana v redne vojaške enote okupatorja,
 • civilni invalid vojne s priznanim invalidskim statusom,
 • oseba, ki so ji organi JLA ali organi za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 25. 6. 1991 do 18. 10. 1991 odvzeli prostost,
 • otrok, katerega starš je umrl, bil ubit ali pogrešan zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov drugih oboroženih sil,
 • oseba, ki je kot begunec morala v času od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 zapustiti svoj dom zaradi nasilnega dejanja požiga, porušenja ali izropanja njene stanovanjske hiše ali stanovanja, ki so jo povzročile druge oborožene sile, zaradi česar se ni mogla vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece in oseba, rojena staršem v teh okoliščinah.
POVRATNE INFORMACIJE