Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kje je urejena »pravica do povrnitve vojne odškodnine po posebnem zakonu«, kdo odloča o višini odškodnine in ali pripada vojna odškodnina po tem zakonu tudi dedičem osebe, ki je imela priznan status žrtve vojnega nasilja, pa je umrla?
Pravica do povrnitve vojne odškodnine je urejena z Zakonom o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, ki določa način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja za negmotno škodo, vrste in višina odškodnin, ki se izplačujejo po tem zakonu, način in roki za njihovo izplačilo, evidenca upravičencev po zakonu, ki ureja popravo krivic itd.

Slovenski državni holding (SDH), v katerega se je dne 11.6.2014 preoblikovala Slovenska odškodninska družba (SOD), izračuna višino odškodnine po tem zakonu in o tem izda odločbo.

V primeru, ko je oseba s statusom, ki daje pravico do odškodnine (upravičenci po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, po Zakonu o popravi krivic in po Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991) umrla, pripada odškodnina po tem zakonu njenim dedičem po predpisih, ki urejajo dedovanje.
POVRATNE INFORMACIJE