Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Legalizacija objekta

Gradbeni zakon omogoča več možnosti legalizacije objektov, za katere ni mogoče pridobiti gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti.

Z legalizacijo objektov se vzpostavi zakonska domneva, da objekt ni nelegalen ali neskladen in da ima uporabno dovoljenje.

Zahteva za legalizacijo objekta po 113. členu Gradbenega zakona

Zahtevo za legalizacijo dopustnih manjših odstopanj s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na objektih vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Zahteva se odda na obrazcu za izdajo uporabnega dovoljenja.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za legalizacijo objektov pred uveljavitvijo Gradbenega zakona (17.11.2017)

Zahtevo za legalizacijo objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Legalizacija objektov je možna skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, v roku 5 let po uveljavitvi Gradbenega zakona.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za legalizacijo objektov daljšega obstoja (objekt, zgrajen pred 1.1.1998)

Zahtevo za legalizacijo objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za legalizacijo objektov daljšega obstoja po 118. členu Gradbenega zakona

Zahtevo za legalizacijo objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Legalizacija se izvede za objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena Zakona o graditvi objektov - ZGO1
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Možnosti legalizacije:

 • legalizacija dopustnih manjših odstopanj s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na objektih, zgrajenih pred uveljavitvijo Gradbenega zakona (113. člen Gradbenega zakona);
 • legalizacija objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo Gradbenega zakona (17.11.2017) z možnostjo legalizacije skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, v roku 5 let po uveljavitvi Gradbenega zakona (114. do 116. člen Gradbenega zakona);
 • legalizacija objektov daljšega obstoja, zgrajenih pred 1.1.1998 (117. člen Gradbenega zakona);
 • legalizacija objektov daljšega obstoja po določbah 197. in 198. člena ZGO-1 (118. člen Gradbenega zakona).Podrobnejša pojasnila o možnostih legalizacije po določbah Gradbenega zakona so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE