Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaZahteva za uporabno dovoljenje za obtoječi objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem po 147. členu GZ-1

Zahtevo za uporabno dovoljenje objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Uporabno dovoljenje se izda za objekte ali del objekta, zgrajenega na podlagi gradbenega dovoljenja ob upoštevanju dopustnih odstopanj, pred 1. 1. 2005 .

Navodila

Obrazec zahteve do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov ni predpisan.

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

  • na Upravno enoto, na katere območju leži objekt, za katerega se izdaja uporabno dovoljenje,
  • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)

 

Pogoji za oddajo
Stroški postopka
Namen Strošek
Legalizacija gradnje (elektronska vloga)
18,10 EUR
Navodila

Izpolnjeno zahtevo priporočeno pošljite na naslov upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje ali na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje).

Obrazec zahteve do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov ni predpisan.

Stroški postopka
Namen Strošek
Legalizacija gradnje
22,60 EUR
Navodila

Zahtevo lahko oddate osebno ali preko pooblaščenca.

Obrazec zahteve do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov ni predpisan.

Stroški postopka
Namen Strošek
Legalizacija gradnje
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE