Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Sem v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hišo, ki bo stala na parceli, mimo katere poteka regionalna cesta. Ker je občina primarnivod kanalizacije in vodovoda zgradila v cesti, sem primoran poseči vanjo, če se želim priključiti na infrastrukturo, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. S posegom v cesto si želim trajno zagotoviti tudi pravico do izgradnje in vzdrževanja mojega priključka pa tudi morebitnega popravila. Kakšen dokument moram pridobiti od Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, da bo zadostil upravnemu organu za izdajo gradbenega dovoljenja in da ne bom imel težav z morebitnim vzdrževanjem svojega priključka v regionalni cesti?
Na pristojni območni enoti Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) morate pridobiti soglasje za poseg v cestno telo oziroma vozišče ceste in pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti. Za pridobitev soglasja boste morali priložiti ustrezen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, iz katerega bo jasno razviden potek vašega komunalnega voda od primarnega, predvsem pa njegova temenska globina oziroma globina vrha komunalnega voda pod voziščem ceste. Na podlagi ustrezno izvedenega projekta boste dobili soglasje, na podlagi soglasja in ob predložitvi ustreznih podatkov pa vam bo pravna služba DRSI pripravila še odplačno pogodbo.

POVRATNE INFORMACIJE