Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Društva, javne prireditve in shodi: Registracija sprememb društva

Društvo/zveza društev oziroma podružnica tujega društva lahko spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža.

Ob spremembi imena, skrajšanega imena, sedeža ali drugih določb temeljnega akta društva, zveze društev ali podružnice tujega društva je potrebno vložiti zahtevo za registracijo sprejetih sprememb pri pristojni upravni enoti, kjer ima društvo sedež.

Vloga za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta, naslova sedeža ali zastopnika društva/zveze društev oziroma podružnice tujega društva

Za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društvaje pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Če društvo/zveza oziroma podružnica tujega društva spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža, mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale spremembe.

Zahtevi za registracijo sprememb mora društvo/zveza društev priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete. Če je bil spremenjen temeljni akt, mora biti zahtevi priložen en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta.

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE