Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta, naslova sedeža ali zastopnika društva/zveze društev oziroma podružnice tujega društva

Za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društvaje pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva.

Navodila

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva pošlje zastopnik društva upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Vlogo za spremembo zastopnika društva/zveze poda novo izvoljeni zastopnik društva/zveze, saj staremu z dnem izvolitve novega zastopnika poteče mandat.

Za vlogo se plača upravna taksa, za plačilo takse bo upravna enota izdala plačilni nalog.

Za oddajo vloge potrebujete

1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete,

2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta),

3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika,

4. podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 EUR
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 EUR
Navodila

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva poda zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Vlogo za spremembo zastopnika društva/zveze poda novo izvoljeni zastopnik društva/zveze, saj staremu z dnem izvolitve novega zastopnika poteče mandat.

Ob oddaji vloge se plača tudi upravna taksa.

Za oddajo vloge potrebujete

1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete,

2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta),

3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika,

4. podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 EUR
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE