Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ali se obdobja prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje štejejo v pokojninsko dobo?
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) določa pojem »pokojninska doba brez dokupa«, ki predstavlja obdobja obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti brez dokupa pokojninske dobe. Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne šteje kot pokojninska doba brez dokupa.

ZPIZ-2 pozna tudi pojem pokojninske dobe, po kateri ugotavljamo pogoje za pridobitev pravice do pokojnine in določamo odstotek za odmero pokojnine. Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje šteje kot pokojninska doba, na podlagi katere priznavamo in odmerjamo pravico do starostne ali predčasne pokojnine.

Po ZPIZ-2 obdobje plačevanja prispevkov za prostovoljno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje šteje kot pokojninska doba, ne šteje pa kot pokojninska doba brez dokupa. Čas prostovoljnega vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje upoštevamo pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev pri 65 letih starosti in 15 letih zavarovalne dobe, ne pa tudi pri izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev pri 60 letih starosti in 40 letih pokojninske dobe brez dokupa. Po izpolnitvi pogojev pa jo v vsakem primeru upoštevamo pri določanju višine pokojnine.
POVRATNE INFORMACIJE