Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Delo in upokojitev: Upokojitev

Vrste pokojnin, ugodnosti ob poznejši upokojitvi, domovi za starejše, delna upokojitev, predčasna upokojitev …

Starostna pokojnina

Ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe vam pripada starostna pokojnina.

Invalidska pokojnina

Ob nastanku invalidnosti zavarovancem pripada invalidska pokojnina.

Vdovska pokojnina

Pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu partnerju po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine.

Družinska pokojnina

Pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu družinskemu članu po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine.

Ugodnosti ob poznejšem upokojevanju

Za vztrajanje v obveznem zavarovanju vam pripadajo določene ugodnosti.

Delna upokojitev

Delna pokojnina je del pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju.

Predčasna upokojitev

Predčasna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe.

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se lahko vključite tudi prostovoljno.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim zagotovi pravica do ...

Pravica do invalidnine

Invalidnina je denarni prejemek, do katerega je upravičenec lahko upravičen v primeru telesne okvare.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Pod posebnimi pogoji ste upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo

Domovi za starejše

Namestitev v dom za starejše je oblika obravnave v zavodu, ki nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine.

Pridobitev pravice do dodatka k pokojnini na področju športa

Pravico do dodatka k pokojnini na področju športa lahko dobi posameznik, ki je z izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispeval k razvoju družbe ...

POVRATNE INFORMACIJE