Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Upokojitev: Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se lahko vključite tudi prostovoljno.

Če niste vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se ob izpolnjevanju zakonskih pogojev lahko vanj vključite prostovoljno.

Prostovoljno se lahko v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključijo:

  • osebe s stalnim bivališčem v RS, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države,
  • osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom – prostovoljno zavarovanje do polnega delovnega časa za osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje za polni delovni čas ter prostovoljno zavarovanje do polnega zavarovalnega časa za kmete, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno vključitev v zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, ne izpolnjujejo pa pogoja dohodka kmetije,
  • uživalci družinske ali vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja (ne glede na stalno prebivališče),
  • osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje na podlagi te dejavnosti, ter ribiči, ki ne izpolnjujejo pogoja dohodka za obvezno vključitev v zavarovanje – te osebe se lahko prostovoljno vključijo v zavarovanje tudi do polnega delovnega časa, če so hkrati v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom;
  • prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če niso uživalci pokojnine.
POVRATNE INFORMACIJE