Aktivnost Sprememba podatkov v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana

Za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja morajo biti vsi podatki o zavarovani osebi točni.

Spremembe podatkov mora sporočiti nosilec zavarovanja, to je oseba, po kateri je družinski član zavarovan.

Za otroka se sporoča naslednje spremembe v zavarovanju:

  • če se otrok po dopolnjenem 18. letu starosti šola v tujini, za vsako šolsko oziroma študijsko leto predložite potrdilo o šolanju,
  • če bo otrok zavarovan po drugem staršu, ga starš, po katerem je trenutno zavarovan, odjavi, starš, po katerem bo zavarovan, pa ga sočasno prijavi kot družinskega člana,
  • če otrok postane popolnoma in trajno nezmožen za delo je to potrebno sporočiti najpozneje, ko dopolni 18 let starosti oziroma pozneje, ko nastane nezmožnost za delo.


Za kateregakoli družinskega člana, ki odide prebivati v tujino z nosilcem zavarovanja, ki je bil tja napoten na delo, je potrebno sporočiti to spremembo. Ko se ta družinski član vrne prebivati v Slovenijo, mora nosilec zavarovanja tudi to sporočiti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno