Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zdravje: Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko med začasnim bivanjem v tujini uveljavljate nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v javni zdravstveni mreži.

Za potovanje v države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Združeno kraljestvo, Švico, Republiko Severno Makedonijo, Republiko Srbijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino ali Avstralijo pridobite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Vloga za naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Z vlogo naročite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja za uveljavljanje zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Priporočamo, da evropsko kartico naročite vsaj 4 delovne dni, v poletnih mesecih pa vsaj 7 delovnih dni pred odhodom v tujino. Pogoj za pridobitev evropske kartice je urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.


Evropska kartica se izda z veljavnostjo najmanj 30 dni in največ 5 let, odvisno od veljavnosti zavarovanja. Za začetek veljavnosti šteje dan po prejemu naročila.


Veljavnost evropske kartice je lahko:

  • največ za eno leto začasnega bivanja v tujini,
  • največ za študijsko leto oziroma predviden čas študija ali strokovnega izpopolnjevanja v tujini,
  • največ pet let upokojencem in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta, če sami niso zavarovanci.


Novo evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavnosti stare.

Obseg zdravstvenih storitev glede na državo bivanja

Vsaka posamezna država ima svoje posebnosti pri uveljavljanju zdravstvenih storitev, zato Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) svetuje, da pred odhodom v tujino na njihovi spletni strani poiščete dodatne informacije.

DRŽAVA OBSEG ZDRAVSTVENIH STORITEV LISTINA

Obseg zdravstvenih storitev po državah
država članica Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo nujne in potrebne evropska kartica
Avstralija, Črna gora, Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Bosna in Hercegovina nujne evropska kartica


V Bosni in Hercegovini, Črni gori in Republiki Srbiji lahko uveljavljate pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči z evropsko kartico oziroma certifikatom ter pripadajočim spremnim dopisom z izpisom osebnih podatkov. Potrebno se je zglasiti na uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja v tujini, v nujnih primerih pa se lahko zglasite neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

V Republiki Severni Makedoniji lahko z evropsko kartico oziroma certifikatom uveljavljate pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, pri čemer morate poleg evropske kartice obvezno priložiti tudi spremni dopis z izpisom osebnih podatkov.

V Avstraliji morate za uveljavljanje zdravstvenih storitev poleg evropske kartice predložiti tudi potni list. V bolnišnicah vam storitev nujnega zdravljenja ne bo potrebno plačati, zdravniki na primarnem nivoju pa vam bodo storitve praviloma zaračunali. Če boste morali stroške zdravstvenih storitev poravnati sami, pred povratkom v domovino zahtevajte povračilo v katerikoli poslovalnici MEDICARE (avstralski pristojni nosilec zavarovanja) v kraju začasnega bivanja. Povračila stroškov za zdravstvene storitve plačane v Avstraliji, ni mogoče zahtevati v Sloveniji.


V ostalih državah sveta (npr. ZDA, Turčija, Rusija), morate zdravstvene storitve plačati sami, nato pa lahko zaprosite za povračilo stroškov pri območni enoti ali izpostavi ZZZS. Upravičeni ste le do povračila stroškov za nujne zdravstvene storitve v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar ne več, kot so znašali dejanski stroški. ZZZS svetuje, da za čas bivanja v teh državah sklenete komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

POVRATNE INFORMACIJE