Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Smrt: Prijava smrti

Smrt osebe, umrle na območju Republike Slovenije, je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti

Smrt se mora prijaviti upravni enoti, na območju katere je oseba umrla v dveh dneh od dneva smrti. K prijavi smrti mora biti priloženo potrdilo o smrti, ki ga izda zdravnik, ki je ugotovil smrt.

Smrt v zdravstvenem zavodu

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.

Smrt na domu oziroma izven zdravstvenega zavoda

Če je oseba umrla izven zdravstvenih oziroma drugih zavodov oz. doma, mora smrt prijaviti mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil smrt, družinski člani ali tisti, s katerim je umrli živel. Prijavi smrti mora biti priloženo potrdilo o smrti, ki ga izda zdravnik, ki je ugotovil smrt.


Smrt v tujini

Smrt državljana Republike Slovenije v tujini se vpiše v matični register v Republiki Sloveniji na podlagi izpiska iz matične knjige pristojnega tujega organa.


Razglasitev osebe za mrtvo


Razglasitev pogrešanca za mrtvega in smrt, ugotovljena v sodnem postopku, se vpišeta v matični register na podlagi pravnomočne sodne odločbe.

POVRATNE INFORMACIJE