Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Smrt: Pokop, raztros pepela zunaj pokopališča

Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa.

Način pokopa in pogrebno slovesnost je treba opraviti v skladu z voljo pokojnika in na način določen s pokopališkim redom. Če pokojnik ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti, ali njegov pooblaščenec.


Če ni svojcev, odloča o načinu pokopa pristojni upravni organ občine, v kateri je oseba umrla ali je bila najdena.


Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti, ki ga izda pooblaščena oseba po predpisih o mrliško pregledni službi in ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti.

POVRATNE INFORMACIJE