Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Smrt: Oblike oporoke

Dedovanje je prehod premoženja od pokojnika na druge osebe na podlagi oporoke ali zakona.

Če ste sposobni razsojanja in ste dopolnili 15 let, lahko napišete oporoko. V njej lahko določite enega ali več dedičev, ki bodo dedovali vaše celotno premoženje ali njegov del. Če ni drugače določeno s predpisom, lahko dedujejo tudi pravne osebe.

Centralni register oporok vodi Notarska zbornica Slovenije. Register vsebuje podatke o:


 • oporokah v obliki notarskega zapisa,
 • oporokah, ki so shranjene pri notarjih,
 • oporokah, ki jih sestavijo in hranijo odvetniki,
 • sodnih oporokah,
 • oporokah, izročenih v hrambo sodiščem.


Poznamo različne vrste oporok:


 • Lastnoročna oporoka: Veljavna, če jo je oporočitelj lastnoročno napisal in podpisal.
 • Pisna oporoka pred pričami: Oporočitelj, ki zna brati in pisati, lahko v navzočnosti dveh prič lastnoročno podpiše listino, ki mu jo je sestavil kdo drug, hkrati pa pred njima izjavi, da je to njegova oporoka. Priči se prav tako lastnoročno podpišeta na oporoko.
 • Sodna oporoka: Oporoko po izjavi oporočitelja sestavi sodnik okrajnega sodišča. Oporočitelj jo nato v njegovi prisotnosti prebere in podpiše, kar potrdi sodnik. Če oporočitelj ne zna ali ne more prebrati oporoke, mu jo v prisotnosti dveh prič prebere sodnik, oporočitelj pa jo pred njima podpiše ali naredi na njej ročno znamenje. Priči se prav tako lastnoročno podpišeta nanjo.
 • Ustna oporoka: Če zaradi izrednih razmer ne more narediti pisne oporoke, lahko oporočitelj svojo voljo izjavi ustno, pred dvema pričama. 30 dni od prenehanja izrednih razmer, ustna oporoka preneha veljati.
 • Oporoka v obliki notarskega zapisa: Notar lahko oporoko sestavi po ustni izjaviali potrdi oporoko v pisni obliki, ki mu jo izroči oporočitelj. Pri sestavljanju oporoke morajo sodelovati zapisne priče.
 • Zakon o dedovanju ureja tudi oporoko, sestavljeno v tujini, oporoko, sestavljeno na slovenski ladji, oporoko, sestavljeno med izrednim ali vojnim stanjem, ter mednarodno oporoko.


Priče pri pisni ali sodni oporoki so lahko pismene polnoletne osebe, ki jim ni odvzeta poslovna sposobnost. Če gre za sodno oporoko, morajo priče razumeti jezik, v katerem je napisana. Priče ne morejo biti:


 • oporočiteljevi potomci,
 • njegovi posvojenci in njihovi potomci,
 • njegovi predniki in posvojitelji,
 • njegovi sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena,
 • zakonci ali zunajzakonski partnerji vseh teh oseb in zakonec ali zunajzakonski partner oporočitelja.


Pri ustni oporoki morajo priče izpolnjevati enake pogoje, ni pa jim treba znati brati in pisati.

Postopek dedovanja pred sodiščem

Pravna podlaga

Pristojni organ

POVRATNE INFORMACIJE