Sociala, zdravje, smrt Smrt

Prijava smrti, oblike oporoke, pogrebnina in posmrtnina, pokop ter raztros pepela zunaj pokopališča …

Darovanje organov

Za časa življenja se lahko opredelite v zvezi z darovanjem svojih organov in tkiv po smrti z vpisom v nacionalni register.

Prijava smrti

Smrt osebe, umrle na območju Republike Slovenije, je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti

Oblike oporoke

Dedovanje je prehod premoženja od pokojnika na druge osebe na podlagi oporoke ali zakona.

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana.

Pokop, raztros pepela zunaj pokopališča

Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (90):

Da

Ne

Delno