Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vozniki in vozila: Registracija vozila

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku vozila in registrski oznaki v evidenco registriranih vozil.

Vsakemu registriranemu vozilu izdamo prometno dovoljenje za čas, ko je veljaven tehnični pregled in ko so poravnane vse predpisane obveznosti.

Vloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Z vlogo podaljšate veljavnost prometnega dovoljenja in plačate letno dajatev za uporabo vozila. Z vlogo za e-podaljšanje ni možno uveljavljati znižanja plačila za velike družine in oprostitev plačila za osebna vozila za prevoz invalidov.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Veljavnost prometnega dovoljenja podaljšamo na podlagi vloge lastnika ali uporabnika vozila, če so izpolnjeni naslednji pogoji:


  • vlogo podajte ne več kot 30 dni pred iztekom veljavnosti starega prometnega dovoljenja,
  • od izteka veljavnosti starega prometnega dovoljenja ni minilo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto, če gre za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike in starodobnike,
  • imate dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ni starejše od 30 dni, če gre za vozilo, za katero je treba opraviti tehnični pregled,
  • podatki v prometnem dovoljenju se ujemajo z dejanskim stanjem,
  • poravnana je letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu, izjema ste lastniki, ki ste oproščeni te dajatve,
  • imate dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov.


Če je prometno dovoljenje obrabljeno, poškodovano, uničeno, izgubljeno ali odtujeno, vložite na katerikoli registracijski organizaciji zahtevo za izdajo nadomestnega prometnega dovoljenja (dvojnik). V vlogi navedite okoliščine, v katerih je prišlo do poškodbe, izgube ali kraje. Ob vložitvi vloge potrebujete tudi dokument, ki izkazuje vašo istovetnost (npr. osebna izkaznica, potni list).

POVRATNE INFORMACIJE