Aktivnost Odjava vozila

S spremembo iz registriranega v drug ustrezen status vozilo odjavimo iz prometa.

Vozilo odjavite, če je bilo uničeno oziroma odtujeno ali če ste mu spremenili lastništvo.

Vloga za odjavo vozila

 
Možni načini oddaje:
  • osebno

Vozila lahko odjavite lastniki, ki ste vpisani v evidenci registriranih vozil. Vozilo lahko zaradi spremembe lastništva odjavite le, če istočasno v evidenco vpišete novega lastnika. Če je vozilo izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, ga ni mogoče ponovno registrirati.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (74):

Da

Ne

Delno