Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Z družino se selim v stanovanje/hišo


Postopki selitve
1

Prijava stalnega prebivališča

OBVEZNO
Stalno prebivališče morate prijaviti v osmih dneh od naselitve, hkrati s prijavo novega prebivališča odjavite tudi prejšnje prebivališče.

Otroku prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik.

2

Sprememba naslova za vročanje

OBVEZNO
Določite naslov, na katerega boste prejemali uradne poštne pošiljke ter pošiljke fizičnih in pravnih oseb, ki lahko pridobijo vaš naslov za vročanje.
Preberite več
Menjava osebnih dokumentov
3

Menjava osebne izkaznice

OBVEZNO
Osebno izkaznico morate zamenjati v 30 dneh po spremembi naslova.
4

Menjava potnega lista

OBVEZNO
Potni list morate zamenjati v 30 dneh po spremembi naslova.
5

Zamenjava vozniškega dovoljenja

OBVEZNO
Vozniško dovoljenje morate zamenjati v 15 dneh po spremembi naslova
6

Menjava prometnega dovoljenja

OBVEZNO
Če ste lastnik avtomobila, morate zamenjati tudi prometno dovoljenje v 15 dneh po spremembi naslova.

Novo prometno dovoljenje lahko pridobite na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu.

Obveščanje o spremembah
7

Zamenjava osebnega zdravnika ali zobozdravnika

IZBIRNO
Če se za stalno ali za daljše obdobje preselite v drug kraj, si lahko izberete drugega osebnega zdravnika ali zobozdravnika.
8

Sprememba podatkov o vozilu

IZBIRNO
Vsako spremembo podatkov o vozilu, njegovem lastniku ali uporabniku morate prijaviti v registru vozil.
Preberite več
Preusmeritev poštnih pošiljk

Na Pošti Slovenije lahko naročite prepošiljanje vaših poštnih pošiljk na novi naslov.

Več o tem.

9

Prepis otroka v drugo osnovno šolo

IZBIRNO
Otroka lahko prepišete v šolo izven njegovega šolskega okoliša.
Preberite več
10

Sporočanje sprememb pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

OBVEZNO
Upravičenci do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh javiti vsako spremembo, ki lahko vpliva na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Sporočanje sprememb RTV

Če ste zavezanec za plačilo RTV prispevka, morate o spremembi naslova obvestiti tudi RTV na predpisanem obrazcu.

O spremembi naslova morate obvestiti tudi druge inštitucije, s katerimi poslujete (banka, knjižnica...).

POVRATNE INFORMACIJE