Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Osebni dokumenti, digitalno potrdilo: Osebna izkaznica

Z osebno izkaznico izkazujete svojo identiteto in državljanstvo, z njo pa lahko tudi potujete v določene države.

Slovensko osebno izkaznico lahko pridobite vsi državljani Republike Slovenije. Za polnoletne državljane s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nimate drugega osebnega dokumenta s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, pa je obvezna.

Pridobitev osebne izkaznice

Za osebno izkaznico zaprosite sami, za osebno izkaznico za otroka zaprosi njegov zakoniti zastopnik. V postopku izdaje osebne izkaznice otroku, lahko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno. Otrok, ki je starejši od 8 let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč.
Možni načini oddaje:
 • osebno

Veljavnost osebne izkaznice

Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti:

 • 10 let, če je državljan star od 18 do 70 let,
 • trajno, če je državljan star 70 ali več let,
 • 3 leta, če je otrok mlajši od 3 let,
 • 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let,
 • 1 leto, če ste v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubili, pogrešili ali sta vam bili ukradeni dve ali več osebni izkaznici oziroma ste državljan z začasnim prebivališčem v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča.

Zamenjava osebne izkaznice

Osebno izkaznico lahko zamenjate kadarkoli, tudi pred njenim potekom.


Osebno izkaznico morate v roku 30 dni predložiti upravni enoti v uničenje v naslednjih primerih:

 • sprememba imena ali priimka,
 • sprememba stalnega prebivališča,
 • fotografija ne kaže vaše prave podobe,
 • prenehalo vam je državljanstvo Republike Slovenije,
 • izkaznica je poškodovana ali ima napake, zaradi katerih ni več uporabna.

Stroški izdaje nove osebne izkaznice

Za izdajo nove osebne izkaznice po prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi zaradi neprimernega ravnanja imetnika plačate dvakratno vrednost upravne takse, ob vsaki naslednji pogrešitvi v obdobju petih let pred vložitvijo vloge pa štirikratno vrednost upravne takse.

POVRATNE INFORMACIJE