Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Potrdila in izpiski: Potrdilo iz evidence kazenskih točk

O stanju kazenskih točk za storjene prometne prekrške lahko pridobite potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, ki ga potrebujete pri uveljavljanju svojih pravic.

Ministrstvo za pravosodje je upravljavec Evidence skupnih kazenskih točk v cestnem prometu. Evidenca skupnih kazenskih točk v cestnem prometu se upravlja za vse fizične osebe, ki jim je bila v prekrškovnem postopku pravnomočno izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu.

Podatki iz evidence so posredovani na podlagi pisne prošnje posameznika, na katerega se nanašajo, in sicer na obrazcu, ki je priloga Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (UL RS, št. 3/18).

Potrdilo iz evidence kazenskih točk v cestnem prometu

Potrdilo iz evidence kazenskih točk izdaja Ministrstvo za pravosodje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Fizične osebe lahko pridobite:


  • potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu.


Potrdilo izkazuje število vseh izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu ter podatke o pravnomočnih odločbah o prenehanju vozniškega dovoljenja v trenutku izdaje potrdila.


Podatki iz evidence se posredujejo samo na podlagi pisne prošnje posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo. Drugim uporabnikom se podatki iz te evidence dajejo na podlagi obrazložene pisne zahteve, če imajo za njihovo uporabo upravičen, na zakonu utemeljen interes.


Kazenske točke se iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. Pogoj je, da voznik v tem času ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.

POVRATNE INFORMACIJE