Aktivnost Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi

Zakonsko zvezo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra.

Izpisek vsebuje podatke o obeh zakoncih ter kraju in datumu sklenitve zakonske zveze. Če je zakonska zveza prenehala, je razvidno tudi to.

Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi

 
Izpisek vam lahko izdamo na obrazcu za notranji promet za uporabo v Sloveniji ali na večjezičnem mednarodnem obrazcu za uporabo v tujini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi - za drugo osebo

 
Vloga vam omogoča pridobitev izpiska matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi za drugo osebo, če priložite njeno skenirano overjeno pisno privolitev.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Za izpisek o sklenjeni zakonski zvezi lahko zaprosite zase ali za drugo osebo, ki vas je pooblastila s pisno izjavo.

Izpisek vsebuje naslednje podatke:

  • datum in kraj sklenitve zakonske zveze,
  • osebni imeni, EMŠO ter datum in kraj rojstva obeh partnerjev,
  • priimka obeh partnerjev po sklenitvi zakonske zveze,
  • zaznamek o prenehanju zakonske zveze zaradi razveze, razveljavitve ali smrti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (24):

Da

Ne

Delno