Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje: Zemljišča, parcele

Evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster, ureditev meje parcele, prijava nove izmere parcele, ugotavljanje urejenosti mej ...

Evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster

Če želite urediti vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, lahko na geodetski upravi vložite zahtevek za njegovo evidentiranje.

Ureditev meje parcele

Urejene meje parcel se evidentirajo v zemljiškem katastru.

Prijava nove izmere parcel

V postopku nove izmere lahko hkrati uredite meje več parcel na večjem območju.

Ugotavljanje urejenosti mej

Če ste meje parcele urejali pred letom 2006, lahko njihovo urejenost preverite na Geodetski upravi.

Združitev ali delitev parcele

Parcelacija je združitev več parcel ali oblikovanje dveh ali več parcel iz ene same.

Izravnava dela meje parcele

Če je zaradi poteka meje otežena uporaba vaše parcele, lahko geodetski upravi podate zahtevo za izravnavo dela meje.

Evidentiranje pogodbene komasacije

S komasacijo zemljišča zložimo in nato ponovno razdelimo tako, da vsak lastnik dobi čim bolj strnjeno zemljišče.

Lokacijska informacija za namen gradnje ali izvajanja del

Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane gradnje.

Lokacijska izboljšava

Z lokacijsko izboljšavo se izboljša lokacijska natančnost podatkov o mejah parcel in zemljišč pod stavbo.

Sprememba namenske rabe zemljišča

Spremembo namenske rabe zemljišča lahko dosežemo le s spremembo občinskega prostorskega akta.

Sprememba bonitete zemljišča

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki jo določamo v obliki bonitetnih točk.

Uskladitev podatkov v katastru

Podatke, ki so v zemljiškem katastru ali katastru stavb napačno vpisani zaradi napak v postopku evidentiranja, se pod določenimi pogoji lahko popravi.

Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov

Spremembe katastrskih podatkov, do katerih pride v sodnem postopku, je potrebno evidentirati v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb.

Nadomestilo za oteženo redno rabo zemljišča

Za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje so lastniki in posestniki zemljišč dolžni ...

Mnenje o lastnostih nepremičnin v postopku ugotavljanja vzajemnosti

Mnenje o lastnostih nepremičnin, ki so predmet menjalne pogodbe, izda Geodetska uprava.

POVRATNE INFORMACIJE