Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Lokacijska informacija

Lokacijska informacija nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin).

Zemljiške parcele znotraj ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek predstavlja eno takso. Zahtevek lahko obsega največ deset posameznih parcel.

Lastništvo zemljišč ni pogoj za oddajo vloge. Za odločanje o vlogi je pristojna občinska uprava občine.

Lokacijska informacija s prilogo se zaradi obsega in tehničnih omejitev v določenih primerih lahko izda le v fizični obliki.

IZBIRA OBČINE

Pred oddajo vlogo preverite, katera občina je pristojna za reševanje vaše vloge, saj boste na ta način zagotovili, da se bo vaša vloga pričela reševati v najkrajšem možnem času. Vlogo se odda na občino, v kateri se nahaja nepremičnina.

Če željene občine ni v seznamu prejemnikov, se prosim obrnite neposredno na občino. Kontaktni podatki občin so na voljo na povezavi.

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Zakon o urejanju prostora določa, da ima lokacijska informacija naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Naročnik lahko zahteva za podatke o prostorskih izvedbenih pogojih le do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema in če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu.

Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta oziroma drugega prostorsko izvedbenega akta. V informaciji je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja.

POVRATNE INFORMACIJE