Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Ureditev pravnega stanja obstoječega nedovoljenega objekta (legalizacija objekta in uporabno dovoljenje za stare objekte)

Gradbeni zakon, poleg urejanje pravnega stanja nedovoljenega objekta po rednih postopkih, omogoča tudi legalizacijo objekta ali dela objekta, rekonstrukcije ali spremembo namembnosti objekta z odločbo o legalizaciji objekta ali dovoljenjem za objekt daljšega obstoja.

Z legalizacijo objekta se vzpostavi zakonska domneva, da objekt ni nelegalen ali neskladen in da ima uporabno dovoljenje.

Gradbeni zakon omogoča več posebnih postopkov pridobivanja uporabnega dovoljenja za obstoječ objekt.

Z zakonom je dana domneva o izdanem gradbenem in uporabnem dovoljenju za objekt, ki izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena ZGO-1 ali pogoje iz 124. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07), o čemer se na zahtevo stranke izda odločba.

Z zakonom se daje domneva o izdanem uporabnem dovoljenju za enostanovanjsko stavbo zgrajeno v skladu z gradbenim dovoljenjem ob upoštevanju dopustnih odstopanj pred 1. 6. 2018, o čemer se na zahtevo stranke izda odločba.

Zahteva za legalizacijo objekta ali dela objekta zgrajenega pred 17. 11. 2017 - po 143. členu GZ-1

Zahtevo za legalizacijo objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Legalizacija objekta je možna skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, v roku 5 let po uveljavitvi Gradbenega zakona GZ-1.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za legalizacijo objekta ali dela objekta daljšega obstoja (objekt, zgrajen pred 1. 1. 2005) po 146. členu GZ-1

Zahtevo za legalizacijo objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za uporabno dovoljenje za obtoječi objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem po 147. členu GZ-1

Zahtevo za uporabno dovoljenje objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Uporabno dovoljenje se izda za objekte ali del objekta, zgrajenega na podlagi gradbenega dovoljenja ob upoštevanju dopustnih odstopanj, pred 1. 1. 2005 .
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za uporabno dovoljenje za obstoječi objekt z gradbenim dovoljenjem po 148. člen GZ-1

Zahtevo za uporabno dovoljenje objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Uporabno dovoljenje se za objekt, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja ob upoštevanju dopustnih odstopanj izda po predpisih, ki so veljali v času gradnje objekta ali v času odločanja.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za uporabno dovoljenje po zakonu za obstoječo enostanovanjsko stavbo po 149. člen GZ-1

Zahtevo za izdajo odločbe o uporabnem dovoljenju vloži investitor oziroma lastnik enostanovanjskega objekta ali njegov pooblaščenec. Odločba se izda za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja ob upoštevanju dopustnih odstopanj, pred 1. 6. 2018.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1 po 150. člen GZ-1

Zahtevo za izdajo odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Odločba se izda za objekt, ki izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena Zakona o graditvi objektov - ZGO1 ali pogoje iz 124. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07).
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Gradbeni zakon omogoča več posebnih postopkov pridobivanja uporabnega dovoljenja za obstoječ objekt.

Z zakonom je dana domneva o izdanem gradbenem in uporabnem dovoljenju za objekt, ki izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena ZGO-1 ali pogoje iz 124. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07), o čemer se na zahtevo stranke izda odločba.

Z zakonom se daje domneva o izdanem uporabnem dovoljenju za enostanovanjsko stavbo zgrajeno v skladu z gradbenim dovoljenjem ob upoštevanju dopustnih odstopanj pred 1. 6. 2018, o čemer se na zahtevo stranke izda odločba.

POVRATNE INFORMACIJE