Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Izbris stavbe ali dela stavbe

Ob odstranitvi stavbe ali dela stavbe se jo oziroma ga izbriše iz katastra nepremičnin.

Stavbo ali del stavbe, ki v naravi ne obstaja več, Geodetska uprava izbriše iz katastra nepremičnin. Način izbrisa dela stavbe je odvisen od podatkov, s kakršnimi je bil vpisan v kataster nepremičnin.

Zahteva za izbris stavbe ali dela stavbe

S to vlogo lahko zahtevate izbris stavbe iz katastra nepremičnin. Prav tako lahko s to vlogo zahtevate izbris dela stavbe, ki v kataster nepremičnin ni bil vpisan na podlagi elaborata geodetskega podjetja ali projektanta.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Ob porušitvi stavbe je le-to potrebno tudi izbrisati iz katastra nepremičnin. To storite tako, da na geodetsko upravo oddate zahtevo, ki ji ni potrebno prilagati elaborata geodetskega ali projektivnega podjetja. Zahtevo torej lahko oddate sami. Zahtevi morate priložiti dokazila, ki izkazujejo odstranitev stavbe.


Drugače pa je pri delu stavbe. Če je ta odstranjen, ga je potrebno izbrisati. Vendar to lahko storite sami le v primeru, da del stavbe ni bil vpisan v kataster nepremičnin na podlagi elaborata geodetskega podjetja ali projektanta. Če ni bil, lahko vlogo torej oddate sami. Zahtevi morate priložiti dokazila, ki izkazujejo odstranitev dela stavbe.


Zahtevo brez elaborata za izbris stavbe ali dela stavbe vloži:

  • lastnik dela stavbe,
  • upravnik stavbe – za izbris dela stavbe, ki je skupni del stavbe.


Če pa je bil del stavbe vpisan z elaboratom geodetskega podjetja ali projektanta, se ga na enak način tudi izbriše – za izbris se obrnite na geodetsko podjetje ali projektanta, ki bo za izbris dela stavbe izdelalo elaborat in ga z vašim soglasjem oddalo kot prilogo vlogi za izbris v informacijski sistem Geodetske uprave.


Če na Geodetski upravi ugotovimo, da stavbe ali dela stavbe ni več, ju izbrišemo po uradni dolžnosti.


Na Geodetski upravi o izbrisu podatkov o stavbi in delu stavbe odločimo z odločbo, ki jo prejmete vse stranke v postopku.

Geodetska uprava ukine tudi hišno številko, če jo je odstranjena stavba imela.

POVRATNE INFORMACIJE