Pogosto vprašanje

V:
Na zasebnem zemljišču želim postaviti oglasni pano več kot 5 m od vozišča. Kakšno dovoljenje moram pridobiti?
O:
Če je predvidena lokacija panoja v naselju in ob državni cesti, se za podrobnejše informacije obrnite na Direkcijo RS za infrastrukturo, pristojno za vaše območje. Tja boste morali dostaviti vlogo za izdajo soglasja za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje ob državni cesti in strokovno izdelan tehnični elaborat. Če pa se predvidena lokacija nahaja ob občinski cesti, se boste morali obrniti na občino pristojno za vaše območje, kjer vam bodo dali ustrezne informacije.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno